EngУкр

Проекти

Реформування державної системи інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: значний крок до захисту їхніх прав

Проект реалізується за підтримки Представництва Європейської комісії в Україні.

Термін реалізації: серпень 2007 р. - лютий 2009 р.

Мета проекту:
Гарантувати дотримання основних прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом реорганізації державної системи інтернатних закладів у сімейні та наближені до сімейних форми опіки.


Інтегрування підходу заснованого на правах людини в проекти технічної допомоги Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва

Виконується Українським Фондом «Благополуччя дітей» у співпраці з Українським центром «Порозуміння».

Термін реалізації: червень 2008 р. - лютий 2009 р.

Мета проекту- впровадження підходу, що базується на правах людини у роботу ШАРС в Україні як способу забезпечення принципу належного врядування.


Україно-швейцарська Програма «Здоров'я матері та дитини 2008-2010»

Україно-швейцарська Програма «Здоров'я матері та дитини» фінансується Швейцарською агенцією з питань розвитку та співробітництва (ШАРС) та впроваджується низкою українських інституцій та медичних закладів у співпраці з Швейцарським Центром Міжнародної Охорони Здоров'я (підрозділ Швейцарського інституту тропічної медицини та громадського здоров'я, м. Базель). Програма складається з чотирьох компонентів. Український фонд «Благополуччя дітей» відповідає за впровадження компоненту «Міжсекторна модель сприяння здоров'ю матері та дитини» (Угода від 22 жовтня 2008 року між Українським фондом «Благополуччя дітей» і Швейцарським інститутом тропічної медицини та громадського здоров'я).

Термін впровадження: 2008-2010 рр.

Мета Програми: Покращення наявності, якості, ефективності та доступності "промоційних", профілактичних і лікувальних послуг охорони здоров'я матері та дитини у вибраних областях, районах і громадах України.


Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей

Проект реалізується за підтримки міжнародної організації "Brot für die Welt" (Німеччина)

Термін реалізації: 2008-2009 рр.

Мета: покращити соціальні послуги у сфері профілактики насильства щодо дітей у 4-х пілотних районах м. Києва.


Гуманітарна допомога

Проект здійснювався за підтримки CCF Inc. та CCF Kinderhilfsvierk e. V.

Мета: підтримати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та малозабезпечені сім'ї шляхом надання їм гуманітарної допомоги (вітаміни, розвивальні іграшки, одяг, взуття тощо).


Дитинство без насильства: покращення системи захисту дітей у Східній Європі

Здійснюється за підтримки OAK Foundation (Switzerland).

Тривалість проекту: січень-грудень 2007р.

Мета:
привернути увагу спеціалістів до зміни процедур свідчення в судах та органах внутрішніх справ дитини, яка стала свідком або жертвою злочину.


Система підтримки та надання допомоги в становленні самостійності дітей, що перебувають під опікою держави в Україні

Проект здійснюється в рамках проекту "Empowering NSAs and LAs in Moldova and Ukraine to promote social inclusion of young care leavers", що здійснюється Міжнародним благодійним фондом "Друзі дітей Україна" за фінансової підтримці Європейського Созу.

Термін реалізації: листопад, 2011 - травень, 2012 рр.

Мета проекту: Сприяння благополуччю дітей, що перебувають під опікою держави, покращення якості їхнього життя та перспектив на майбутнє, шляхом створення й запровадження ефективної системи їх підтримки та надання допомоги в становленні самостійності.


Створення будинків сімейного типу для дітей в Україні

Проект здійснюється за підтримки німецької організації CCF Кinderhilsverk та польської організації «Наш дім»

Тривалість проекту: листопад 2006 р. - грудень 2007 р.

Мета:
створення будинків нового типу для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у державних інтернатних установах.


Впровадження навчальної програми PRIDE щодо підготовки із сімейних форм виховання в Рівненській та Івано-Франківській областях .

Соціальна робота: узагальнення досвіду діяльності моделей надання соціальних послуг в громаді

Проект реалізується за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC).

Термін реалізації: 2006-2008 рр.

Мета:
узагальнення та популяризація технологій і моделей соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями в громаді, які було розроблено й впроваджено практиками соціальної сфери на місцевому рівні.


Покращення громадського здоров'я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад

Проект реалізується за підтримки Європейської комісії .

Термін раелізації: 2006-2008 рр.

Мета:
cтворити можливості для людей посилити контроль над власним здоров'ям шляхом розвитку потенціалу місцевих громад.


Реформування системи піклування про дітей в Україні шляхом розвитку інституту прийомних сімей

Проект реалізується за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

Термін реалізації: 2004-2006 рр.

Мета:
сприяти реформуванню системи піклування про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи у напрямку розвитку інституту прийомних сімей як нової сімейно-орієнтованої форми піклування.


Право дитини на сім'ю

Проект здійснюється за підтримки Європейської Комісії.

Термін реалізації: 2005-2006 рр.

Мета:
розробити та запровадити інноваційні технології забезпечення права дитини на сім'ю.


Охорона здоров’я матері та дитини

Проект реалізується за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC).

Термін реалізації: 2005-2007 рр.

Мета:
Покращити якість, доступ та кількість профілактичних послуг у системі охорони здоров'я в цільових областях України


Дитинство без насильства: покращення системи захисту дітей у Східній Європі

Проект здійснюється за підтримки OAK Foundation (Швейцарія).

Термін реалізації: 2005-2006 рр.

Мета:
розробити та впровадити національні й локальні рекламні соціальні кампанії з профілактики фізичного насильства над дітьми в Україні.


Партнерство заради покращення якості соціальних послуг і профілактики ВІЛ/СНІД у контексті соціальної освіти в Україні

Проект здійснюється в рамках програми розвитку інституційного партнерства (Tasic IBPP) Європейського союзу.

Термін реалізації: 2004-2005 рр.

Мета:
сприяти здійсненню соціальної політики України у сфері профілактики ВІЛ/СНІД шляхом підвищення якості соціальних послуг для дітей і підлітків та поліпшення системи підготовки соціальних працівників згідно з міжнародними стандартами.


Надання благодійної допомоги

Проект здійснюється за фінансової підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Уряду Швейцарії (SDC).

Тривалість проекту: липень-грудень 2004

Мета:
надати відповідну благодійну допомогу установам для покращення умов перебування в них осіб похилого віку, дітей-сиріт та безпритульних дітей у закладах, що фінансуються з державного бюджету.


Покращення якості соціальних послуг дітям і сім'ям у громаді

Проект здійснюється за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC).

Тривалість проекту: липень 2003 - червень 2006

Мета:
покращити якість соціальних послуг дітям і сім'ям у громаді шляхом удосконалення професійного рівня фахівців і впровадження інновацій у соціальну роботу.


Світ сприятливий до дитини

Проект реалізується за підтримки організації CCF Kinderhilfswerk.

Тривалість проекту: грудень 2005 - серпень 2006 рр.

Мета:
через позитивні зміни створити сприятливе середовище для реалізації потенціалу (здібностей) дітей, що перебувають в інституційних закладах освіти у Волинській, Тернопільській та Дніпропетровський області.


Гуманітарна допомога вимушеним переселенцям зі східних областей України

Всеукраїнська благодійна організація Український фонд «Благополуччя дітей» розпочав реалізацію проекту з надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям зі східних областей України, який фінансується German Federal Foreign Office та Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина).


"Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі"

Проект реалізується за підтримки OAK Foundation (Швейцарія)

Термін реалізації: 2005-2013 рр.

Мета: покращити професійну компетентність спеціалістів, які працюють з дітьми, що постраждали від насильства, а також формувати громадське ставлення до проблеми насильства щодо дітей


Створення будинків сімейного типу для дітей в Україні (2010)

Проект здійснюється за підтримки ChildFund Deutschland e.V., Німеччина

Термін реалізації: 2010 рік

Мета проекту: Реформування державної системи інтернатних закладів, шляхом апробації моделі будинків нового типу для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в середовищі, наближеному до сімейного у м. Кіровограді.


Адаптація матеріалів інтерактивного комп’ютерного тренінгу з протидії торгівлі людьми до потреб цільової аудиторії

Проект впроваджується на основі угоди між Українським фондом «Благополуччя дітей» та Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Мета проекту: адаптувати текст та прототип інтерактивного електронного тренінгу «Торгівля людьми: сучасне рабство» відповідно до потреб та особливостей сприйняття інформації цільової групи (молоді люди віком 16-21 роки).

Термін реалізації проекту: 1 березня 2011 – 31 серпня 2011


Дослідження щодо становища молдавських дітей без супроводу на території України

Проект впроваджується Фондом за підтримки Представництва Швейцарського Фонду «Terre des hommes» (Tdh), Лозанна, в Республіці Молдова.

Мета проекту: Підвищення розуміння ситуації щодо становища молдавських дітей, які нелегально перебувають на території України та практики держави щодо репатріації останніх з дотриманням прав дитини. 

Термін реалізації проекту: 10 січня 2011 року – 4 квітня 2011


Медикаментозна допомога дітям з онкологічними захворюваннями

Проект здійснюється за підтримки ChildFund Deutschland e.V., Німеччина

Мета проекту: Надання цільової благодійної допомоги дітям, які проходять курс лікування у відділенні дитячої онкогематології Кримської республіканської дитячої клінічної лікарні.

Термін реалізації проекту: листопад, 2010 - червень, 2011, 2013-2014


Посилення ролі громадськості у розв’язанні місцевих соціальних питань

Проект реалізується за фінансової підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні

Мета проекту: Посилення ролі громадськості у формуванні та впровадженні стратегій соціальної політики на місцях, шляхом активізації та налагодження механізмів спільного з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади прийняття рішень.

Термін реалізації проекту: 2010 - 2013 рр.


Кар’єрне консультування. Фаза 2. Впровадження методики профорієнтації для дітей старшого шкільного віку (8-9 класів)

Проект впроваджується на основі угоди між Українським фондом «Благополуччя дітей» та Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.


Мета проекту: запобігти торгівлі людьми та її негативним наслідкам у цільових регіонах шляхом впровадження в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів розробленої для професійної орієнтації та кар'єрного консультування дітей старшого шкільного віку просвітницької програми «Професія. Кар'єра. Успіх»..

Термін реалізації проекту: липень 2011р. - серпень 2012 року


Адаптація програми Muuvit

Проект впроваджується за підтримки Швейцарської Конфідерації.

Термін реалізації: 2011 р.

Мета проекту: адаптація та запуск програми Muuvit в Україні

 


Видання «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери»

Проект впроваджується за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Терміни реалізації: листопад 2012 - лютий 2013

Мета проекту: підвищити професійну компетентність фахівців соціальної сфери шляхом узагальнення та розповсюдження в Україні набутого за роки впровадження проектів за підтримки Швейцарської Конфедерації досвіду організації і проведення соціальної роботи та підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери.

 

 


Залучення молоді до попередження торгівлі людьми

Проект реалізується у партнерстві з фундацією MTV EXIT за фінансової підтримки USAID.

Термін реалізації проекту: вересень, 2013 – квітень, 2014.

Мета проекту: підвищення потенціалу молоді щодо проведення громадських заходів з підвищення обізнаності щодо запобігання торгівлі людьми та безпечної міграції.


Підтримка лідерів реформи інституційної системи опіки над дітьми на Україні, в Миколаївській області

Мета проекту: підтримка реформи системи опіки, піклування та допомоги дітям та їх сім’ям в Україні через проведення навчання відповідальних за реалізацію реформи осіб, а також розробка стратегії та стандартів функціонування інноваційних форм у вибраній Миколаївській області.

Терміни реалізації: квітень 2013 – листопад 2014.

 

 


Організація житла з набуття самостійності для вихованців будинків сімейного типу «Наш Дім» в місті Кіровоград задля підготовки їх до дорослого життя

Мета проекту: адаптація та опрацювання польського досвіду щодо створення персональних мереж підтримки молодих людей, які залишають заклади опіки

Терміни реалізації: 2013 – 2014 рр.