EngУкр

Навчальні програми

Профілактичне консультування з питань здоров’я матері та дитини на основі орієнтованого на людину підходу.

Сутність послуги (для клієнтів (вагітні жінки, сім’ї ):

Надання вагітним жінкам, їх партнерам та членам їх сімей інформаційної та консультативної підтримки у створенні умов для народження здорової дитини та її виховання на ранніх етапах розвитку.

Предмет консультування вагітних жінок та членів їх сімей: спосіб життя вагітної жінки; самопочуття та психологічні проблеми вагітної жінки; самопочуття та психологічні проблеми вагітної жінки; питання правового захисту вагітних та сімей, які виховують дитину раннього віку.

Орієнтований на людину підхід - підхід до надання послуг, що передбачає спрямування соціальних послуг на задоволення інтересів та потреб користувачів соціальних послуг, надання їм допомоги у розвитку особистості, у набутті ними спроможності до самостійного успішного життя, заохочення активності користувачів соціальних послуг, надання їм повноважень у прийнятті рішень, що стосуються їх життя (Детальніше див.: Консультування з питань вагітності: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Я.Жилки, О.Г.Карагодіної. –Кю: Видавничий дім „Калита”, 2007. – С. 16-21).

Володіння послугою дозволить медичним працівникам встановлювати контакт та досягати довіри та взаєморозуміння із вагітними жінками та членами їх сімей; враховувати індивідуальні психологічні особливості вагітних жінок та надавати їм психологічну підтримку; надавати пацієнтам доступну профілактичну інформацію, долати їх упередженість, забобони і некоректні уявлення; мотивувати вагітних жінок до позитивних змін у своїй поведінці; знаходити спільну мову з “важкими” пацієнтами.

 

На що і як впливає послуга в рамках компоненту 1 Програми.

Оволодіння навичками орієнтованого на людину профілактичного консультування дозволить медичним працівникам:

 • сформувати у вагітних жінок та членів їх сімей адекватне ставлення до вагітності, пологів та виховання новонародженої дитини;
 • сприяти позитивним змінам у їх поведінці та взаємовідносинах;
 • попередити психологічні проблеми вагітних жінок та їх оточення створити належні умови для нормальних пологів і здорового розвитку дитини до та після народження.

Наслідком таких змін мають бути збільшення частки нормальних пологів, партнерських пологів, активне залучення чоловіків (партнерів) та інших членів сімей до допомоги вагітним жінкам та до виховання новонародженої дитини.

 

Цільові групи для навчання з питань впровадження послуги:

 • лікарі акушери–гінекологи жіночих консультацій та відділень патології вагітності;
 • акушерки та медсестри жіночих консультацій та ФАП;
 • психологи лікувально-профілактичних закладів.


Короткий зміст тренінгів по навчанню послузі (2 ТоT):

Програма навчання медичних працівників:

 • Проведення двох тренінгів з питань орієнтованого на людину консультування вагітних жінок та членів їх сімей;
 • Участь у тренінгах та семінарах з питань роботи школи усвідомленого батьківства та раннього розвитку дитини.

Перший тренінг:

 • ознайомлення учасників тренінгу з орієнтованим на клієнта підходом у консультуванні та визначення можливості його застосування у практиці профілактичної роботи медичних працівників з питань здоров’я матері та дитини;
 • оволодіння учасниками тренінгу навичок побудови підтримуючих стосунків з клієнтом;
 • ознайомлення учасників з методикою проведення профілактичної консультативної бесіди;
 • формування у учасників вмінь, необхідних для застосування методики консультування;
 • покращення навичок учасників щодо ефективного спілкування з пацієнтами в процесі консультативної бесіди.

Другий тренінг:

 • набуття учасниками знань, вмінь і навичок орієнтованого на клієнта консультування з окремих питань вагітності, підготовки до пологів, раннього розвитку дитини, соціально-правового захисту матері та дитини;
 • обговорення питань психології вагітної жінки та визначення шляхів встановлення та підтримки з вагітною консультативних стосунків та надання їй психологічної підтримки;
 • набуття навичок консультування “важких” пацієнтів, представників соціально дезадаптованих груп, осіб, яким властива девіантна поведінка;
 • обговорення конкретних випадків консультування, що представляли особливу складність для медичних працівників та пошук шляхів подолання складних ситуацій, що виникають в процесі консультування.

Вміння та навички, на формування яких спрямовується навчальна програма:

 • Встановлення та підтримка контакту з клієнтом;
 • Формулювання запиту або запитання клієнта;
 • Аналіз проблеми та життєвої ситуації клієнта;
 • Активне вислуховування і формулювання запитань;
 • Надання інформації клієнту;
 • Надання емоційної підтримки клієнту;
 • Допомога клієнту у прийнятті рішення;
 • Переадресація клієнта до інших фахівців;
 • Підведення підсумків бесіди.