EngУкр

Навчальні програми

Підготовка вагітних жінок та їх сімей до пологів і батьківства у „Школах відповідального батьківства”

Сутність послуги для клієнтів (вагітні жінки, сім’ї):

Підготовка вагітних жінок, їх партнерів та членів їх сімей з метою забезпечення здорового перебігу вагітності, фізіологічних пологів, народження здорової дитини, нормального перебігу післяпологового періоду.

 

На що і як впливає послуга в рамках компоненту 1 Програми:

 • Підвищення інформованості та покращення навичок спеціалістів (акушерів-гінекологів, акушерок, педіатрів, психологів тощо), налагодження та покращення якості роботи „Шкіл батьківства”.
 • Формування свідомого ставлення вагітних жінок та їх сімей до здоров'я, підготовки до пологів і батьківства.
 • Позитивну динаміку показників, пов'язаних з перинатальним здоров'ям, зокрема збільшення кількості природних пологів; збільшення кількості партнерських пологів; поліпшення показників пов'язаних з грудним вигодовуванням і розвитком дитини першого року життя.

Даний вид роботи обумовлений наказами МОЗ України від 29.12.2003 р. № 620 «Про організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні», наказ МОЗ України від 25.07. 2006 № 519 про впровадження програми «Підготовка сім'ї до народження дитини в Україні» та № 624 „Ведення нормальних пологів”.

 

Цільові групи для навчання наданню цієї послуги:

 • лікарі акушери – гінекологи;
 • акушерки та медсестри;
 • педіатри;
 • психологи.

 

Короткий зміст тренінгів по навчанню послузі (2 тренінги):

 

1 тренінг

з питань проведення занять шкіл відповідального батьківства за темами програми МОЗ “Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні”

 • Представлення міжнародного та вітчизняного досвіду впровадження шкіл відповідального батьківства. Протоколи МОЗ дотичні до перебігу вагітності і пологів та основні ефективні перинатальні технології.
 • Представлення інформації з питань психології вагітності та пологів. Перинатальна психологія.
 • Представлення учасникам інноваційних моделей навчання вагітних жінок та їх партнерів;
 • Навчання проведенню занять шкіл відповідального батьківства з окремих тем програми “Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні” з використанням інтерактивних форм та методів роботи.

Зміст:

Заняття 1. Здоровий спосіб життя під час вагітності: харчування вагітних, умови праці, домашня екологія, особиста гігієна, інтимна близькість.

Заняття 2. Фізичні та дихальні вправи під час вагітності.

Заняття 3. Значення сім’ї у формуванні та розвитку майбутньої дитини.

Заняття 4. Загальна картина пологів (основи психології та фізіології пологів).

Заняття 5. Біомеханізм болю при пологах та самодопомога (масаж, дихальні вправи).

Заняття 6. Перший період пологів.

Заняття 7. Другий і третій період пологів.

Заняття 8. Партнерські пологи. Роль батька у пологах та вихованні дитини.

Заняття 9. Лактація та грудне вигодовування. Роль раннього контакту та спільного перебування матері та дитини в умовах пологового будинку.

Заняття 10. Догляд за новонародженою дитиною: ранковий туалет, купання, масаж, зарядка, прогулянка, сон, безпека. Календар профілактичних щеплень.

Заняття 11. Роль раннього розвитку дитини віком до 3 років. Фізичний і психоемоційний розвиток дитини.

 

2 тренінг

з формування навичок проведення групових занять з використанням інтерактивних форм та методів роботи.

 • Представлення учасникам інформації з питань організації та проведення тренінгових занять в умовах медичного закладу.
 • Формування вмінь та навичок формування тренінгової групи, створення та підтримки позитивної психологічної атмосфери під час тренінгу, активізації та згуртування учасників тренінгу.
 • Формування вмінь та навичок проведення інтерактивних форм групової роботи (спілкування в колі, вправ, ігор, роботи в малих групах, обговорення отриманого досвіду, зворотного зв’язку).
 • Планування учасниками тренінгів в рамках роботи шкіл відповідального батьківства.
 • Розробка учасниками планів впровадження програм шкіл відповідального батьківства в районах проекту.