EngУкр

Навчальні програми

Тренінг „Робота з сім'ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки”

Мета: сформувати в учасників навички організації соціального супроводу сімей, що знаходяться в кризовій ситуації з метою збереження сім'ї для дитини.


Категорія учасників: соціальні працівники

Завдання тренінгу:

  1. Визначити сім’ї, які потребують професійної підтримки.
  2. Дати визначення понять „здорова сім’я”, „сім’я групи ризику”, „проблемна сім’я”, „сім’я, яка перебуває у кризі”.
  3. Показати різні типи сімей та методи роботи з ними.
  4. Навчити узгодженню цілей при роботі з сім’єю.
  5. Сформулювати основні принципи та етапи планування роботи з сім’єю.
  6. Сформувати навички ефективного та безпечного спілкування з різними типами сімей.
  7. Визначити ефективність впливу сімейного оточення в системі підтримки сім’ї


Теми тренінгу:

1. Сім’ї, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки.

Мета: допомогти учасникам зрозуміти важливість формування чіткої і зрозумілої класифікації сімей з якими вони стикаються у своїй діяльності.

2. Функціональний підхід при роботі з сім’єю.

Мета: надати учасникам інформацію щодо основних функцій сім’ї, з’ясувати ознаки дисфункціональної сім’ї, навчити учасників складати карту функціональності сім’ї та аналізувати її для подальшого планування роботи з сім’єю, надати учасникам алгоритм роботи з дисфункціональною сім’єю.

3. Робота з сім’єю в залежності від її типу.

Мета: сформулювати основні види допомоги сім’ям залежно від їх типу.

4. Визначення ключової проблеми сім’ї.

Мета: пояснити спеціалістам, як знаходити ключову проблему сім’ї, надати учасникам інформацію про техніку узгодження цілей та уміння застосування її на практиці.

5. Планування роботи з сім’єю.

Мета: отримати знання про панування роботи з сім’єю, навчити використовувати навички планування роботи з конкретною сім’єю, надати учасникам практичний механізм здійснення попередньої оцінки потенціалу сім’ї.

6. Візит в сім’ю.

Мета: надати учасникам знання щодо налагодження контакту з сім’єю, набуття учасниками навичок входження в сім’ю, обговорити можливі варіанти поведінки членів сім’ї та типові помилки соціальних працівників, сприяти набуттю навичок спілкування з клієнтом.

7. Соціальна мережа сім’ї.

Мета: надати інформацію щодо діяльності та можливостей організацій, які працюють із сім’ями; відпрацювати навички оцінювання потенціалу оточення сім’ї, охарактеризувати форми соціальної підтримки сім’ї.

 

Методичне забезпечення тренінгу: Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери "Робота з сім'ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки"


Тривалість тренінгу
: 40 годин