EngУкр

Навчальні програми

Тренінги для потенційних прийомних батьків

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ПРАЙД (PRIDE)

"Підготовка батьків до виховання прийомної дитини"


Апробація програми в Україні здійснювалася Християнським дитячим фондом протягом 2004-2005 років у чотирьох регіонах України: Кіровоградській, Черкаській, Хмельницькій областях та АР Крим. У першому тренінговому курсі взяли участь понад 40 сімей, які виявили бажання стати прийомними батьками. За наслідками проведення тренінгу був розроблений посібник, як самостійний і оригінальний підручник для підготовки потенційних прийомних батьків. Створення та впровадження в практику тренінгового курсу “Підготовка батьків до виховання прийомної дитини” зумовлені необхідністю надання професійної допомоги майбутнім прийомним батькам, а також сприяння у формуванні їх свідомого вибору щодо прийняття рішення про створення прийомної сім’ї.

Таким чином, основною метою тренінгового курсу є формування свідомого рішення учасників тренінгу щодо виховання прийомної дитини.

Основні завдання курсу:

  1. Розглянути систему прийомного виховання в Україні, історію її виникнення, функції у суспільстві, основи чинного законодавства у цій сфері.
  2. Розкрити обсяг повноважень, прав та обов’язків сімей, які виховують прийомних дітей.
  3. Визначити особливості дітей, які потребують прийомного виховання.
  4. Проаналізувати закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах та особливості її адаптації в умовах прийомного виховання.
  5. Розглянути методи виховання та налагодження взаємин з дітьми.
  6. З’ясувати важливість та шляхи підтримки довготривалих стосунків у житті дитини.
  7. Визначити важливість співпраці з фахівцями задля забезпечення умов повноцінного розвитку дитини.

Зміст тренінгового курсу розділений на 10 сесій та побудований таким чином, щоб майбутні прийомні батьки могли оволодіти необхідними знаннями, уміннями, навичками з виховання дитини та подолання труднощів, які можуть виникнути впродовж нього. Кожна сесія має свою назву та вирішує комплекс завдань з підготовки майбутніх прийомних батьків:

Сесія 1 – Знайомство.

Сесія 2 – Підготовка до змін в особистому й сімейному житті.

Сесія 3 – Роль прийомних батьків у подоланні відчуття втрати в дитини.

Сесія 4 – Повноцінний розвиток дитини та причини його затримки.

Сесія 5 – Задоволення потреб дитини та формування її прив’язаностей.

Сесія 6 – Зміст і методи сімейного виховання.

Сесія 7 – Посилення сімейних зв’язків.

Сесія 8 – Планування стабільності життя дитини й сім’ї.

Сесія 9 – Командна робота для досягнення стабільності в житті дитини й сім’ї.

Сесія 10 – Свідомий вибір.


Загальний обсяг програми
: 96 академічних годин

Структура тренінгового курсу складається з трьох основних компонентів:

Тренінгових сесій – занять, які проводять тренери для потенційних прийомних батьків. Кожна сесія присвячена розкриттю відповідної проблематики та являє собою набір інтерактивних завдань, виконуючи які всі учасники знаходитимуть відповідь на ті чи інші запитання. Таким чином, учасники від самого початку мають налаштуватися на те, що заняття не проходитимуть у вигляді лекцій, а навпаки, будуть побудовані на активній участі самих батьків.

Самостійної роботи між сесіями. Під час цієї роботи учасники знайомляться з матеріалами з Книги для батьків, заповнюють опитувальники до кожного наступного заняття та працюють з іншими матеріалами, які будуть запропоновані.

Двох зустрічей тренерів з сім’єю. Під час зустрічей проводяться індивідуальні бесіди, що допомагають обговорити матеріал, про який ідеться на сесіях, визначити готовність сім’ї до прийняття дитини на виховання.