EngУкр

Відбір аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту

ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» проводить відбір аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту "Надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та громадам, які постраждали від конфлікту в Україні". Термін реалізації проекту - 15 вересня 2014 року - 10 лютого 2015 року. В Україні проект впроваджується ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей», Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда - Україна», Громадською ініціативою допомоги мешканцям східної України та Криму «Восток SOS».
Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (International Standards on Auditing- ISA).
Завдання та обсяг аудиту:
Провести аудит фінансової звітності та документації проекту та зробити висновок про розгляд фінансової звітності проекту, в тому числі
• баланс виконавців проекту
• доходи і витрати рахунку виконавців проекту
• отримання та оплата рахунку / звіт про рух коштів проекту, включаючи відкриття і закриття балансів цільових коштів у порівнянні з затвердженим бюджетом
При формулюванні свого звіту, вони зобов'язані розглянути наступні питання і повідомляти про них відповідним чином:
а) чи була оформлена бухгалтерська документація належним чином виконавцями проекту, та перевірити чи надана документація включає всі доходи і витрати відповідно до оригінальних ваучерів
б) чи відповідають фінансові звіти виконавців проекту правилам ведення бухгалтерського обліку, укладеній угоді та затвердженому бюджету
в) чи були кошти донорської організації використані у відповідності до мети цільового надання коштів.
d) чи отримали аудитори всю інформацію і пояснення, які вони вважають необхідними для досягнення мети аудиту
е) чи були кошти витрачені розумно та економно (NB: має бути зазначено у відповідності до фактів у звіті аудитора).
Інші послуги
Аудитор підтверджує, копії всіх оригіналів документів (фінансові та підтверджуючі документи проекту) з грифом аудиторської компанії і підписом особи, яка проводить сертифікацію копій.
Звітність аудитора:
Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту.
Аудитор повинен надати:
• Аудиторський звіт / висновок у тому числі лист щодо дотримання цільового використання коштів DKH.
• Аудит фінансової звітності розглянутого проекту (Баланс, звіт про доходи і витрати рахунку власника проекту, якщо доречно в даному контексті проекту)
(Надходження грошових коштів на рахунок проекту та здійснення оплат / звіт про рух грошових коштів проекту, включаючи відкриття і закриття залишків цільових коштів і порівняння / звіт щодо відхилень від плану відповідно до затвердженого бюджету)
• Лист аудиторів до керівника
(У тому числі коментарі про виконання рекомендацій попереднього року і нових рекомендацій)
• Примітки до рахунків
а) перелік доходів / надходжень відповідно до походження / джерела
б) операції з іноземною валютою (в тому числі перевірку обмінних курсів, зазначених у банківських виписках проти валютних курсів, зазначених у фінансовій звітності)
в) список усіх банківських рахунків в країні і за кордоном
d) перелік та пояснення заборгованості / дебіторської заборгованості, пов'язаної з боржниками, суми, причини і час виникнення
е) перелік та опис зобов'язань, пов'язаних з кредиторами, суми, причини і час виникнення, в тому числі баланс цільових коштів відповідно до походження / призначення
е) заява щодо активів, зокрема, відомості про нові придбання та чи погоджені вони з підтвердженнями від донорської організації, якщо це доречно (наприклад, будівлі, транспортні засоби)
г) судові позови співробітників до виплати вихідної допомоги та пенсій
Спеціальні вимоги відносно аудиту для проектів, що фінансуються третьою стороною фонд донорів АА (МЗС Німеччини Федеральне відомство)
Фінансовий звіт про доходи і витрати проекту, повинні бути перераховані відповідно до бюджету, затвердженого АА.
Крім перерахованих елементів звіту аудиту повинен показати:
• Список ваучерів (відсортовані за бюджетними статтями бюджету, затвердженого АА), що містять інформацію про товари \ послуги, компанії, валюту, курс валют, валюту бюджету)
• Список ваучерів (відсортовані за датою передачі)
• Перевірка тендерної документації та перевірки відповідності тендеру і процедури закупівель з правилами, які передбачені в адміністративній угоді.
• Перевірка списків поширення гуманітарної допомоги
• Перевірка інвентаризації
Аудиторський висновок має містити підтвердження, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів.
Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням його посади та назви аудиторської компанії
Звіт має бути підготовлений англійською та українською мовами (паперова та електронна версії).
Умови участі у відборі:
Компанія, яка бере участь у віборі, повинна надіслати на електронну адресу zinchenko@ccf.kiev.ua такий перелік документів:
1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії
2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю.
3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.
4. Документи, які підтверджують досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями та досвід аудитів проектів технічної допомоги.
5. Комерційну пропозицію та контакти особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.

Терміни
Кінцевий термін подання заявок: 2 лютого 2015 року о 13.00 за київським часом.
Заявки надіслані пізніше зазначеного терміну до розгляду не приймаються.
Рішення щодо відбору аудиторської компанії буде прийнято не пізніше 9 лютого 2015 року.
Про Рішення будуть повідомлені усі учасники відбору, які своєчасно надіслали пропозиції.
Аудит має розпочатися не пізніше 2 березня 2014 року:
- з 2 по 6 березня 2014 року аудитор має підтвердити копії всіх оригіналів документів (фінансові та підтверджуючі документи проекту) печаткою аудиторської компанії і підписом особи, яка проводить сертифікацію копій.
- аудит фінансової звітності проекту, наданої організаціями донорові має розпочатись після 10 березня 2015 року.
Аудитори повинні завершити аудит та надати відповідні документи по його результатам не пізніше ніж 3 місяців після закінчення проекту.
Контактна особа - Тетяна Зінченко, тел.: 044 537 20 16, електронна пошта: zinchenko@ccf.kiev.ua