EngУкр

Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства»

  Опитування

Законодавство та правові питання

Законодавство з питань протидії насильству над дітьми

Огляд законодавчих актів, які направлені на подолання насильства над дітьми.


Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству № 2539, який зареєстровано 14.03.2013 р. Серед іншого Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" дасть змогу законодавчо визначити "жорстоке поводження з дитиною в сім’ї", що належним чином забезпечить протидію насильству в сім'ї стосовно дитини.


Міжнародні стандарти заборони дитячої праці

Метою статті є аналіз міжнародних стандартів заборони дитячої праці та їхня реалізація у нормах національного законодавства щодо праці дітей та заборони зловживання нею.


Заключні спостереження: Україна

Заключні спостереження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини для України.


Українці жодного разу не скористалися можливостями Конвенції про контакт з дітьми

Протягом 5 років чинності для України міжнародної Конвенції про контакт з дітьми громадяни України жодного разу не використали можливості, які надає цей правовий документ для реалізації права на контакт. Вжиття терміну „контакт” відповідає сучасним концепціям, які склалися у світі, і стосуються „батьківської відповідальності”.


Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії дитячій проституції»

Метою розробки змін є вдосконалення кримінального законодавства, законодавства про адміністративні правопорушення, спеціальних законів у сфері захисту прав дітей та надання соціальних послуг та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері протидії сексуальній експлуатації дітей.


Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків

Пакт Ріо-де-Жанейро із запобігання та припинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків, 3-й Світовий конгрес проти сексуальної експлуатації дітей та підлітків, Ріо-де-Жанейро, 25–28 листопада 2008 р.


Эксплуатация детей. Тернистый путь борьбы

Уголовно-правовой запрет на использование труда ребенка, не достигшего возраста трудоустройства, пока что несущественно влияет на общеукраинские процессы в этой сфере. В Украине уголовные дела по ст. 150 УК Украины возбуждаются лишь относительно каждого десятитысячного эксплуататора, наказание в виде штрафа назначается лишь каждому 13-му из них, а наказания, предусмотренные в санкциях этой нормы, не применяются вообще (!).


Бюлетень «Відновне правосуддя в Україні» № 1–2(16)’2011

У фокусі цього випуску - діти та конфлікти, які виникають у них з оточенням і, трапляється, призводять навіть до конфліктів із законом... Висвітлюється ситуація із правопорушеннями в дитячому середовищі, аналізуються причини підліткової злочинності. Завдяки співпраці з Управлінням кримінальної міліції у справах дітей читачі ознайомляться із аналізом злочинності серед дітей та підлітків.


Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Указ Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011


1 2 3 4