EngУкр

Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства»

  Опитування

Дитина - свідок

«Зелені кімнати»: рекомендації до обладнання

Посібник містить рекомендації щодо облаштування та організації роботи в «зелених кімнатах» кримінальної міліції у справах дітей. Видання розраховане на фахівців правоохоронних органів, студентів вузів органів внутрішніх справ та інших фахівців, які цікавляться організацією опитування дітей - жертв та/або свідків злочинів.


«Зелені кімнати»: нормативно-правове забезпечення функціонування

Видання містить аналіз української нормативно-правової бази щодо можливості використання «зелених кімнат» під час допиту дитини-свідка/потерпілої від сексуального насильства. У книзі представлено міжнародні стандарти допиту дітей-свідків/потерпілих від сексуального насильства, а також аналіз національного законодавства, в тому числі з можливостями, які дає новий Кримінально-процесуальний кодекс України.


Сравнительный анализ подходов к проведению допроса несовершеннолетних. Протоколы NICHD и RATAC: существенны ли различия?

Официальный бюллетень Международного общества по профилактике насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ИСПКАН), вып.1, 2011, в котором речь пойдет о сравнительном анализе подходов к проведению допроса несовершеннолетних.


Как получать показания у ребенка-жертвы трэфика?

Дети, которые подверглись трэффику, подверглись тяжелому насилию в руках эксплуататоров. В результате, им, вероятно, может быть поставлен серьезный медицинский диагноз, известный как посттравматическое стрессовое расстройство, или травма. Это может повлиять на их поведение до такой степени, что они не будут в состоянии отвечать таким образом, как это делает несовершеннолетний их возраста в обычной ситуации.


Справочник для специалистов и должностных лиц по вопросам правосудия в делах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений

Данный Справочник основан на наилучших видах международной практики обращения с детьми-жертвами и свидетелями преступлений в системе уголовного правосудия. Справочник призван служить руководством для работающих с детьми-жертвами и свидетелями преступлений должностных лиц и специалистов, таких как судьи, медицинский и вспомогательный персонал, сотрудники правоохранительных органов, прокуроры, социальные работники, персонал неправительственных организаций и учителя.


Історія правосуддя щодо неповнолітніх в Україні

Деякі факти стосовно розвитку правосуддя щодо неповнолітніх в Україні за останні 100 років


Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього дитині

Прийняті Комітетом Міністрів 17 листопада 2010 р. на 1098-му засіданні заступників міністрів


Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України"

На сьогодні кримінально-процесуального кодексу України не містить норм, які були б спрямовані на те, що неповнолітній свідок має спілкуватися з особами, що ведуть слідство лише в безпечній обстановці та в присутності психолога.


Брошура "Дитина свідчить у суді"

В рамках проекту «Дитина свідчить у суді» видано брошуру, яка містить інформацію для осіб, які супроводжують у суді дітей-свідків.


Брошура "Я буду свідчити у суді"

В рамках проекту «Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі» видано брошуру, яка містить інформацію для дітей та підлітків, які дають свідчення у суді.


1 2