EngУкр

Для батьків

Забезпечення прав людини / дитини

Ставлення батьків до прав дитини

Важко переоцінити роль сім’ї в житті дитини. По-перше, сімейне виховання за своїм характером більш емоційне, ніж будь-який інший вид виховання: його підґрунтям є батьківська любов до дітей і безмежна довіра дитини до батьків. По-друге, сім’я є маленькою групою, свого роду мікромоделлю суспільства і найповніше відповідає вимогам поступового залучення дитини до соціального життя, розширенню її світогляду і життєвого досвіду, чому сприяє і загальний психологічний клімат сім’ї. По-третє, вплив сім’ї на дитину починається із самого раннього дитинства, у період найбільшої інтенсивності засвоєння дитиною численних навичок. Саме завдяки цьому необхідне залучення батьків до вирішення проблеми реалізації прав дитини у сім’ї та у суспільстві в цілому...


Как любить ребенка

Немало прекрасных книг рассказывают нам о том, как любить свое дитя, как его воспитывать, лечить, понимать, но далеко не каждую книгу можно назвать «библией для родителей». «Как любить ребенка» - это библия. Потому что она учит любви. Настоящей любви – без систем, специальных методик или заключенного в казенную одежду личного мнения автора.


Допомога постраждалим від насильства в сім’ї

В статті надана контактна інформація служб і установ м. Києва, що надають допомогу потерпілим від домашнього насильства.